Algemene voorwaarden

Informatie aangaande de gebruikersvoorwaarden

De gebruikersvoorwaarden op deze siteShoptail.eu ( website) zijn voor jouw beschikbaar. Door de website te bezoeken, accepteer je dat je bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, die hier beschikbaar zijn. Lees de voorwaarden aandachtig door en druk de voorwaarden af om indien nodig een kopie op te slaan. Als je de voorwaarden niet accepteert, dien je de website onmiddellijk te verlaten. De term "je" verwijst naar de bezoeker van de website en "wij" of "ons" verwijzen naar het bedrijf dat de site bezit: Search Engine Marketing Sweden AB, Skolvägen 8, 192 70, Sollentuna, Zweden. De term 'website' verwijst naar Shoptail.eu en haar subpagina’s.

Search Engine Marketing Sweden AB is gelegen in Sollentuna, Zweden. Het adres van het bedrijf is: Skolvägen 8, 192 70, Sollentuna.

Aanpassen van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen om continue verbetering van de service en de site te garanderen, wat resulteert in mogelijke wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd en u wordt geacht de wijzigingen te hebben goedgekeurd door de website te bezoeken.

Beschrijving van de service

Het doel van de website is om bezoekers te voorzien van zoekresultaten die zijn verzameld op andere websites, webwinkels en online diensten van verschillende herkomst. De resultaten zijn voornamelijk producten die online kunnen worden gekocht via verschillende webwinkels. De producten en aanbiedingen die op onze website worden vermeld, worden niet via ons verkocht, ze zijn alleen gekoppeld aan andere webwinkels en diensten waar de producten beschikbaar moeten zijn om te kopen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid als de producten of resultaten niet beschikbaar zijn voor aankoop op de gelinkte sites. Het doel van de website is daarom om resultaten te verzamelen en de bezoeker in staat te stellen producten en resultaten van verschillende bronnen te vinden: webwinkels, online diensten, enzovoort. Gegevens van de verschillende bronnen worden regelmatig bijgewerkt en we kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat de informatie van de resultaten altijd is bijgewerkt. We houden ons niet bezig met de verkoop, wederverkoop of licentieverlening van beursgenoteerde producten en resultaten en daarom nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de vermelde resultaten en producten. Je stemt ermee in rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij, dat wil zeggen de winkel die de producten verkoopt of de online service die de resultaten levert, wanneer je vragen hebt over producten en resultaten. Alle feedback beschouwd als klachten, meningen en geschillen met betrekking tot de producten en resultaten zijn rechtstreeks gericht op de derde partij waarnaar de website linkt.

Geheimhouding en Beleid

Lees en begrijp onze geheimhouding en beleid. Hier vind je belangrijke informatie aangaande je persoonlijke informatie en hoe je gegevens als bezoeker worden verwerkt.

Gebruikers die kinderen zijn

Deze website is niet aangepast aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Door de site te bezoeken en daarmee de voorwaarden te accepteren, sta je in voor het feit dat je minstens 18 jaar oud bent. Je hebt geen enkel recht om de website te bezoeken als je jonger bent dan 18 jaar en dient dan onmiddellijk de website te verlaten.

Reviews

Reviews over de winkels of online services die de producten en resultaten leveren, zijn beschikbaar op de website. De beoordelingen worden voornamelijk door een derde partij ingediend, maar jij als bezoeker hebt de mogelijkheid om je eigen beoordeling in te dienen. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde beoordelingen en we zijn eigenaar van de rechten (maar zijn niet verplicht), naar eigen goeddunken, om materiaal te weigeren, verplaatsen of verwijderen, zoals recensies beschikbaar op de website die de algemene voorwaarden of bepalingen overtreden of worden volgens ons als ongepast beschouwd.

Toegang tot de website

We streven ernaar om altijd een veilige werking van de website te garanderen en dat alle informatie altijd beschikbaar is. We kunnen echter nooit volledige toegang tot de website garanderen. Situaties als systeemfouten, onderhoud, service en omstandigheden buiten onze controle kunnen een onderbreking van de toegang veroorzaken zonder voorafgaande waarschuwing aan de bezoeker.

Links

Wij en derde partijen linken naar andere websites op verschillende plaatsen op de website. We hebben geen controle over deze sites en daarom accepteer je dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze sites. Je accepteert ook dat wij niet deelnemen aan de transactie of de deals die jij met derden sluit en je accepteert ons niet te betrekken bij mogelijke geschillen tussen jou en een derde partij.

Auteursrecht en licenties

De inhoud van deze website is eigendom van Search Engine Marketing Sweden AB Skolvägen 8, 192 70, Sollentuna en wordt beschermd door de wet op het auteursrecht. De informatie, tekst en afbeeldingen mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gewijzigd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Search Engine Marketing Sweden AB. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te wijzigen. Misdaad tegen deze voorschriften zal worden vervolgd. Als je van mening bent dat jouw immateriële rechten worden geschonden, kun je per e-mail contact met ons opnemen: .

Algemene informatie

Deze voorwaarde en andere genoemde voorwaarden zijn de volwaardige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot uw gebruik van de website. De Zweedse wet wordt toegepast in geval van een geschil tussen ons, jou als bezoeker en Search Engine Marketing Sweden AB, met betrekking tot deze algemene voorwaarden. In het geval dat deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig zouden worden verklaard, zijn beide partijen het erover eens dat de rechtbank zal trachten de wederzijdse intentie die in deze voorwaarden wordt gepresenteerd, te overwegen.